stedenbouwkundig onderzoek

scenografie

architectuur als ambacht

biografie

contact

columns*

 Studio Brussels is the final design studio of the master urban design and urban planning at Campus Sint-Lucas. The studio offers students a broad perspective on todays issues in urban design. Designing the future of our cities is a complex task that has to be addressed through a multilayered approach. Good design is informed by strong analyses in combination with spatial intuition. Even though future urban planners are and will always be designers of spatial quality, the elements that shape the future of spatial design are changing rapidly.

20th century planning habits have created cities fit for cars, a growing population and economy. The beginning of the 21st century however, has presented us with a set of new issues that require a revision of the profession. Climate change, digital revolution, demografic and social shifts, developments in mobility… all topics that are relatively new to the classic urban planner who continues to draw zoning plans and construction heights. It is a fortunate situation that urban planners of today are given the challenge to deal with this broad range of new topics and develop an integral approach of the city that can lead to true innovation and sustainable solutions.

This year, Studio Brussels, has focussed on Brussels North, a business district that in the 60’s replaced a former residential area with a so-called Manhattan plan: a typical sixties highrise office area with no public street life. Today, it is hard to understand that this design once was presented as a quality. None of todays values of public life, social mix, 24-hour programming or sustainable design are addressed in the grid-like plan. On top of that, the area deals with a large and ever growing vacancy.

This book presents 13 proposals for Brussels North in the year 2100. The students’ assignment is to design a place that caters for double intensity: 200.000 users per day. To achieve this intensification, anything is allowed, as long as it is based on a solid understanding of the issues that reflect the challenges in the year 2100.

The projects presented differ greatly but together offer a set of observations:
1. The current spatial organisation of Brussels North along a north-south axis has questionable merit. What is the use of an axis leading from nowhere to nowhere? Many projects turn the existing north-south axis 90 degrees, reinforcing the east-west axis. This urban ‘flipmode’ connects the area with the surrounding neighbourhoods and the existing station and the Canal Area. Design proposals in this respect differ in impact and shape. The most radical proposal completely covers the existing north-south axis with new buildings. Other projects propose a stronger connection with Tour&Taxis and suggest improvement of the tunnels under the train tracks.
2. Soon, mobility will reach a tipping point. Today’s developments such as car sharing, automatic driving, public transport or even flying cars are emerging so rapidly that it is impossible to think of the year 2100 without radical shift in thinking of transportation. Projects incorporate new systems: carfree streets, a monorail or flying cars as alternatives for today’s mobility.
3. Climate change is at the forefront of design thinking in this book. Ranging from water collection to green facades and food production, the drive to create a resilient city is present in practically every project.
4. Mixed use and the vertical city are fundamental for densification. The current mono-functional character of Brussels North is predictably under scrutiny. After 5PM the area is deserted, the lack of public life is discouraging any initiative and that negative spiral is ever continuing. Revitalising Brussels North will start with adding program for multiple social groups and ages. An inclusive city towards 2100 requires stimulating multiple uses, 24/7.

Studio Brussels 2017
Ontwerpstudio voor studenten in het tweede jaar van de Master Stedenbouw van de KULeuven, Campus St Lucas.
In samenwerking met Tine van Herck

Re-Urb BXL North
Redactie:
Tine van Herck, Violette Schönberger-Baudet
Schuifhuis: Onderzoek naar coöperatieve woonvormen

1. Architecten doen volop studies naar gedeeld wonen, maar waarom wordt deze woonvorm zo weinig gebouwd?
2. Co-housing is hét buzz-woord van e-magazines als Wired en Dezeen, maar enkel voor de alleenstaande twintiger, niet voor gezinnen met kinderen.
3. We zien de economie omdraaien van bezitten naar delen (Greenwheels, Peerby, AirBNB, Uber) en veronderstellen dat dit ook met gezinswoningen kan.

Momenteel wordt op veel manieren onderzoek gedaan naar co-housing. Waar echter nog behoefte aan is, is een realistische kijk op de ontwikkelmogelijkheden. Een systeemverandering vraagt immers meer dan een goed ontwerp. Daarvoor is een enabling environment nodig. Dit onderzoek verkent het krachtenveld rondom de realiseerbaarheid van gedeeld gezinswonen in de stad en de implementeerbaarheid van dit idee op grote schaal: als realistisch alternatief voor de vastgelopen huur-koop-markt. Interviews met experts geven hierin inzicht en breiden de kennis over het onderwerp uit. Bewust wordt gekozen om de randvoorwaarden van het onderwerp te verkennen, zodat een realistische kijk op het onderwerp kan worden gedeeld met alle vakgenoten die zich ook bezig houden met co-living/shared-housing/centraal wonen. Het onderzoek is opgezet als een klassiek verkennend onderzoek: een duidelijke stellingname (de hypothese) wordt getoetst aan de realiteit met als doel de kennis over het onderwerp verder te ontwikkelen, te bundelen en te delen. De hypothese noemen we het Schuifhuis, een nieuw woonconcept voor gezinnen in de stad, gebaseerd op het principe van delen. Het Schuifhuis is bedoeld voor de woonwensen van de huidige generatie twintigers en dertigers, die binnen pakweg tien jaar zelf een gezin zal gaan stichten. Een generatie die zich veel meer bewust is van de schaarse ruimte in de grote steden dan hun ouders en die ook gewend is geraakt aan het hoge voorzieningenniveau van de stad en het comfort van gedeeld bezit (en de lage kosten).Het onderzoek diept een breed spectrum van aspecten uit, op zoek naar een enabling environment voor gedeeld gezinswoningen in de stad. Door verschillende disciplines en experts aan elkaar te koppelen wordt een realistische kijk op het onderwerp gecreëerd.Schuifhuis

ontwerpend onderzoek naar de wooncoöperatie voor gezinnen in de stad i.s.m. Gerjan Streng (The Cloud Collective)
financiering: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

lees het resultaat van het onderzoek via: Een Gezinsappartement
* p. 122

Artikelen

Het betaalbare gezinsappartement - alternatieve ontwikkelmodellen voor de markt.* p. 122
In: Een Gezinsappartment, 2017.

Van vroeger en voor later: De geschiedenis en de toekomst van het wonen
*
Archined, 25.04.17


WORKSHOP MH4 Rotterdam 2017
30 masterstudenten stedenbouw van de KULeuven werkten 1 week aan visies voor het gebied. Mede namens collega's Tine Van Herck, Caroline Newton, Pascal De Decker nodigen we je van harte uit bij de presentatie.
VRIJDAG 10 November 16:00 - 2017 Keilestraat 9, Rotterdam IEDEREEN WELKOM! Onderwerpen die zullen passeren: Stad tussen 2 steden, Stad aan het water, Makersindustrie en wonen.... Dankjewel Walter de Vries, Jeroen de Bok en Ramon Rodrigo voor de uitgebreide inleidingen en Ebami Tom voor de superwerklocatie in Madein4Havens. 
 
 

Studio Brussels 2016
Violette Baudet doceert in de Master Stedenbouw van de KULeuven, Campus St Lucas in Brussel. Samen met Tine van Herck geeft zij Studio Brussels, een ontwerpstudio over de complexiteit van de stad, de opgaven voor de toekomst: transport, verdichting, voedsel en afval, klimaat en publieke ruimte.

JUST ANOTHER METRO LINE?!
BRUSSELS: 19 AMBITIONS FOR A LAYERED CITY

Redactie:
Tine van Herck, Violette Baudet
ISBN 9789082510829
januari 2017